Zaměřujeme se na vývoj HW a SW. Zde jsou některé z našich produktů.


DPA Communication Framework

DPA Communication Framework byl navržen jako SW plugin pro řešení přístupu k bezdrátové síti IQRF® firmy MICRORISC z programů využívajících Microsoft .NET Framework. Vytvořený SW plugin kombinuje knihovny pro přístup k USB zařízením řešícím přístupový bod k bezdrátové síti IQRF®, knihovnu pro realizaci DPA protokolu a knihovnu pro přímé adresování periferií, správu bezdrátových uzlů a ovládání funkcí koordinátora bezdrátové sítě. DPA Communication Framework tak nabízí komplexní a snadno použitelný nástroj pro vytváření vlastních aplikací, založených na platformě IQRF®, pro vývojaře využívající Microsoft .NET Framework.


DPA Protocol

DPA Protocol library je součástí DPA Communication Framework, který je ke stažení v distribučním systému NuGet. DPA Protocol library je knihovna řešící vytváření paketů dle specifikace IQRF DPA protokolu.


Systém pro monitorování prostředí

Systém pro monitorování prostředí představuje kompletní řetězec sběru a zpracování dat ze senzorů, založený na bezdrátové komunikační technologii IQRF. Systém se skládá z bateriově napájených senzorů, které obsahují přesná čidla teploty, tlaku, osvětlení a vlhkosti. Senzory jsou také vybaveny informačním displejem LCD. Měřené údaje jsou bezdrátově přeneseny do IQRF brány založené na platformě Raspberry PI 3. Pro sběr dat slouží programové vybavení založené na DPA Communication Framework. Všechna data jsou následně odeslána prostřednictvím webových služeb na webový server v Cloud řešení Microsoft Azure, kde jsou zpracována a připravena k zobrazení na internetových stránkách. Uživatel je může zobrazit prostřednictvím internetového prohlížeče z libovolného zařízení (smatrphone, tablet, PC atd.).