VŠE PRVNĚ ANALYZUJEME

Nabízíme prémiové služby malým i velkým zákazníkům

Jsme technologicky orientovaná společnost zaměřená na vývoj hardware a software pro mikroprocesorem řízené systémy, programy pro osobní počítače a internetové aplikace. Orientujeme se v nejnovějších trendech, technologiích, internetu věcí a Průmyslu 4.0. Naše znalosti aplikujeme do řešení pro naše zákazníky.

VŠE PRVNĚ ANALYZUJEME
NAŠE PRACOVNÍ POSTUPY

Odladěné procesy
a řešení problémů

Odladěné procesy 
a řešení problémů
NAŠE PRACOVNÍ POSTUPY

Odladěné procesy
a řešení problémů

Obohaceni zkušenostmi z vývojových firem jsme dohnali k dokonalosti procesy jak v projektovém managementu, tak v samotném vývoji HW a SW. Nepodceňujeme začátek projektu, během kterého definujeme požadavky.

Svědomitě vyvíjíme schematický design, layout desky plošného spoje i software. V prototypové fázi vylaďujeme produkt, aby byl připraven na přechod do sériové výroby. Jsme si vědomi důležitosti dokumentace ve všech fázích projektu.

Radek Kuchta
& Jaroslav Kadlec
Odladěné procesy 
a řešení problémů

Přemýšlení je náš denní chleba

Popište nám váš problém. Na začátku se budeme hodně ptát, abychom si správně rozuměli. Na konci dostanete vyladěný produkt, který splní vaše požadavky.

Analýza a návrh nejlepšího řešení

V týmu pracujeme na různých možnostech řešení, z nichž vybíráme to nejvhodnější. Odprezentujeme vám ho a po odsouhlasení se pouštíme do vývoje.

Bezpečně, včas a bez překvapení

Komunikace je základ. Po celou dobu projektu vás informujeme o stavu, ve kterém se projekt nachází. Společně předcházíme zbytečným zpožděním způsobeným nedostatečným sdílením informací.

NAŠE SLUŽBY

Vše ve světovýchstandartech

Lpíme na dodržování HW i SW světových standardů

Když plošné spoje, tak Altium Designer. Hardware designujeme v Altium Designer. Oživujeme pomocí přesných zdrojů, osciloskopů, signálových analyzátorů, analyzátorů spotřeby až po vývojové kity, které si vyvineme sami.

Přístup k nejaktuálnějším programům

Vlastníme licence na software Visual Studio, MPLAB PRO kompilátory XC8, Atollic a IAR. K řízení softwarového vývoje používáme Azure DevOps, Mind Manager a Enterprise Architectu.

Orientace v používaných nástrojích na trhu

Vzájemnou spolupráci prohlubujeme své znalosti. Díky našim zákazníkům jsme se naučili pracovat v Bitbucketu, Vector CANoe, MULTI, TESSY a JIRA.

SW standardy jsou pro nás samozřejmostí

Při vývoji softwaru dodržujeme standardy UML, MISRA C, AUTOSAR, ale také ISO26262, které je vyžadováno v automotive.